مقاله بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در فرآوری و نگهداری مواد غذایی از صفحه ۷۵ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی شرایط استخراج کورکومین از ریزوم گیاه زردچوبه (Curcuma longa) به کمک امواج فراصوت با استفاده از روش سطح پاس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کورکومین
مقاله امواج فراصوت
مقاله بهینه سازی
مقاله سطح پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بلوریان شادی
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلیان صفیه
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش متغیرهای مستقل فراصوت شامل زمان صوت دهی (۱-۱۵ دقیقه)، دمای فرایند (۲۵-۴۵ درجه سانتی گراد) و توان دستگاه فراصوت (۱۰-۱۰۰ درصد) در نظر گرفته شد. نتابج حاکی از آن بود که زمان صوت دهی به صورت خطی (P<0.01) و نیز اثر متقابل زمان با توان دستگاه فراصوت (P<0.01) تاثیر معنی داری بر استخراج کوکومین از پودر ریزوم زردچوبه داشت. به منظور بهینه سازی اثر زمان صوت دهی، دمای فرایند و توان دستگاه فراصوت بر میزان استخراج کورکومین از روش سطح پاسخ، طرح مرکب مرکزی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل چند جمله ای۲F  به خوبی قادر به توصیف داده ها بوده و به طور معنی داری رابطه بین متغیرهای مستقل و پاسخ را بیان می کند. بهترین سطوح زمان صوت دهی، دمای فرایند و توان دستگاه فراصوت به ترتیب ۸ دقیقه، ۳۵ درجه سانتی گراد و ۵۵ درصد بود.