مقاله بهینه سازی شرایط آزمایش با روش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مواد نوین از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی شرایط آزمایش با روش آماری تاگوچی برای ساخت نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت به روش سل-ژل
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سل-ژل
مقاله هیدروکسی آپاتیت
مقاله بهینه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: زبرجد سیدمجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: وحدتی خاکی جلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هیدروکسی آپاتیت (HA) به علت خاصیت زیست فعالی به عنوان یک بیو سرامیک به گونه گسترده در پزشکی و دندانپزشکی استفاده می شود. مقدار خلوص HA بر ویژگی زیست فعالی آن تاثیر دارد و روش سل-ژل یکی از روش های مهم تولید نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت است که پارامترهای متعددی در این روش بر خلوص HA تاثیر دارد. بنابراین، در این پژوهش، نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت در شرایط گوناگون با روش سل-ژل تولید و بمنظور کاهش تعداد آزمایش ها از روش آماری تاگوچی در طراحی آزمایش ها استفاده شد. سپس به وسیله میکروسکوپ الکترونی عبوری ریزساختار مشاهده شد. درصد خلوص پودر تولیدی با استفاده از آنالیز تفرق اشعه ایکس تعیین گردید. بر اساس نتایج شرایط بیهنه برای تولید هیدروکسی آپاتیت با بیش ترین خلوص، دمای کلسینه ۹۰۰oC، زمان کلسینه۲  ساعت، زمان هیدرولیز ۷۲ ساعت و زمان پیرسازی ۴۸ ساعت است. دمای کلسینه با ۶۰ درصد مشارکت دارای بیش ترین تاثیر بر خلوص هیدروکسی آپاتیت است.