مقاله بهینه سازی سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) و بهینه سازی دسته ذرات (PSO) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در تبدیل انرژی از صفحه ۶۵ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی سیکل ترکیبی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک (GA) و بهینه سازی دسته ذرات (PSO)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سیکل ترکیبی
مقاله مدلسازی
مقاله تحلیل اگزرژی
مقاله الگوریتم ژنتیک
مقاله الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری پور احسان
جناب آقای / سرکار خانم: عصاری محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده افشین
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی اصل سیدسجاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، سیکل ترکیبی بصورت کامل مدلسازی شده و پس از تحلیل انرژی و اگزرژی، تابع برازش مناسب تعریف و بهینه سازی آن توسط الگوریتم های ژنتیک و بهینه سازی دسته ذرات انجام شده است. لازم به ذکر است سیکل های ترکیبی از طراحی پیچیده ای برخوردار بوده و اعمال هر تغییر در طراحی، بر متغیرهای زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار می باشد. اگرچه در گذشته تلاشهای زیادی به منظور بهینه سازی تک تک اجزاء اینگونه سیکل ها انجام شده ولی بهینه سازی کامل سیکل ترکیبیبخاطر پیچیدگی های موجود، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. صحت مدلسازی انجام شده در این مقاله توسط مقایسه نتایج بدست آمدهاز مدل، با نتایج آزمایشی سیکل واقعی به اثبات رسیده اند. از جمله نتایج قابل توجه در اعمال محدودیت های در نظر گرفته شده در حل مساله حذف برخی محدودیتهای بهینه سازی پینچ میباشد که پس از بررسی نتایج مشاهده شده است که حذف این محدودیت ها در نتایج بهینه سازی اثرات مطلوبی داشته است و همچنین تحلیل هایی در خصوص مقایسه نتایج الگوریتم ها و کاهش تلفات و نابودی اگزرژی انجام پذیرفته که منجر به طراحی بهینه نقاط بحرانی سیکل شده است.