مقاله بهینه سازی زمان برداشت و مدت نگهداری در سردخانه جهت بهبود خصوصیات کیفی انگور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی زمان برداشت و مدت نگهداری در سردخانه جهت بهبود خصوصیات کیفی انگور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نگهداری
مقاله بهینه سازی
مقاله خصوصیات کیفی
مقاله انگور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدس ولی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مختاریان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بخش آبادی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق بهینه سازی خصوصیات کیفی انگور در طی نگهداری در سردخانه به کمک روش پاسخ سطح مورد بررسی قرار گرفت. اثرات دو عامل زمان برداشت در محدوده ی ۵ تا ۳۵ روز و زمان نگهداری در سردخانه در محدوده ۰ تا ۱۸۰ روز روی پارامترهای شاخص رسیدگی، دکستروز، مواد جامد محلول کل،pH  و اسیدیته انگور رقم سرخ فخری شاهرود به کمک طرح مربع مرکزی بررسی گردید. علاوه بر این، بررسی نتایج نشان داد شرایط بهینه برای فرآیند انبارمانی زمانی ایجاد می شود که زمان برداشت ۱۸ روز و زمان نگهداری در انبار ۱۲۳ روز باشد. در شرایط بهینه شاخص رسیدگی، دکستروز، مواد جامد محلول کل،PH  و اسیدیته به ترتیب ۵۲٫۸، ۲۷۷٫۰۶، ۱۶٫۰۹، ۴٫۱۲ و ۰٫۳۲ محاسبه گردید. همچنین لازم به ذکر است که، زمان برداشت به مدت ۵ روز و نگهداری در انبار به مدت ۱۶۰ روز به عنوان بدترین شرایط نگهداری انگور عنوان گردید.