مقاله بهینه سازی روش استخراج DNA از استخوان برای به دست آوردن ماده ژنتیکی از استخوان و دندان های باستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۷ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی روش استخراج DNA از استخوان برای به دست آوردن ماده ژنتیکی از استخوان و دندان های باستانی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استخراج DNA
مقاله استخوان
مقاله دندان
مقاله باستانی
مقاله سیلیکا
مقاله ژنوم
مقاله واکنش زنجیره ای پلیمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صمدی کفیل حسین
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرزاده محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زینال زاده الهام
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سرتشنیزی سید بهاالدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) یکی از مهم ترین ابزارهای تشخیصی ملکولی مدرن می باشد که ما را قادر می سازد تا به بررسی ابعاد مختلف ملکولی یک یاخته بپردازیم. از اصلی ترین اجزاء آزمون واکنش زنجیره ای پلیمراز، DNA می باشد که با استفاده از آن و تکثیر بخش های اختصاصی آن قادر خواهیم بود تا ابعاد مختلف حیاتی یک یاخته را مورد بررسی قرار دهیم. در این مطالعه ما با استفاده از بررسی گروهی از نمونه های باستانی متعلق به ۳۶۰۰ سال پیش شامل نمونه های استخوان و دندان باستانی کشف شده در منطقه بهشهر استان مازنداران، به بررسی و بهینه سازی روش استخراج DNA پرداختیم تا بتوانیم با کسب حداکثر ژنوم استخراج شده سالم به بررسی های بالینی و ژنومی بر روی آن ها بپردازیم.
روش بررسی: در این مطالعه با استفاده از پروتکل تخلیصی قبل از استخراج و حذف مهارکننده های واکنش زنجیره ای پلیمرازو سپس استخراج با استفاده از ذرات سیلیکا بید به بررسی نتایج استفاده از این روش بهینه شده پرداختیم.
یافته ها: نتایج استخراج
DNA در نمونه های مورد مطالعه در مطالعه حاضر به ترتیب ۳۷ng/ml، ۲۵ng/ml،۷ng/ml، ۳۲ng/ml، ۱۸ng/ml، ۴۲ng/ml بودند که در ۶۷% موارد دارای خلوص عالی و میزان جذب نوری ۸.۱ بودند. همچنین ژنوم استخراج شده در این مطالعه جهت بررسی های ژنومیک واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد استفاده قرار گرفتند که در تمامی نمونه ها نتایج قابل قبولی را ارائه نمودند.
نتیجه گیری: نتایج حاصل نشان از استخراج مناسب و خالص و قابلیت استفاده از این ژنوم در مطالعات ژنومی می داد. لذا این روش برای استخراج از انواع نمونه های استخوانی، دندانی و غیره که بافت قابل استخراج به سادگی در دسترس نمی باشد توصیه می گردد.