مقاله بهینه سازی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر بازیابی شده پایه آهنی و بررسی این خواص با آزمون شکست عرضی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین ۱۳۹۳ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی خواص مکانیکی قطعات متالورژی پودر بازیابی شده پایه آهنی و بررسی این خواص با آزمون شکست عرضی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چدن خاکستری
مقاله آسیای پاششی
مقاله روش رویه پلسخ
مقاله استحکام شکست عرضی
مقاله مدولالاستیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی نژاد رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: زال وحید
جناب آقای / سرکار خانم: قمبری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق براده های تراشکاری چدن خاکستری به روش آسیای پاششی به صورت پودر بازیابی شده و در ترکیب با پودر آهن برای تولید قطعات متالورژی پودر پایه آهنی به کار رفت. طراحی آزمایش ها با استفاده از روش رویه پاسخ در دو بخش خشته های خام و قطعات تف جوشی شده انجام گرفت. در بخش اول پارامترهای درصد پودر چدن و فشار تراکم، و در بخش دوم دو پارامتر قبلی همراه با پارامترهای دما و زمان تف جوشی به عنوان متغیرهای ورودی هر کدام در پنج سطح انتخاب شدند. استحکام شکست عرضی و مدول الاستیک به عنوان پاسخ های مورد نظر اندازه گیری شدند. تحلیل رگرسیون و واریانس برای بررسی تاثیر پارامترهای ورودی، ارائه مدل های ریاضی و ارزیابی صحت مدل ها به کار رفتند. تصاویر میکروسکوپ الکترونی و نوری برای درک بهتر مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج به دست آمده علاوه بر تعیین تاثیر پارامترهای مختلف، خواص مکانیکی مناسب قطعات تولیدی در مقیاس صنعتی و دقت مدل های ارائه شده را نیز نشان می دهد. همچنین روش ارائه شده برای تخمین مدول الاستیک قطعات متالورژی پودر از روی منحنی نیرو – جا به جایی کارایی خوبی را از خود نشان داد.