مقاله بهینه سازی جهت ساختمان ها شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب با استفاده از روش روابط کسینوس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در جغرافیایی سرزمین از صفحه ۴۳ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی جهت ساختمان ها شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب با استفاده از روش روابط کسینوس
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جهت ساختمان
مقاله قیر
مقاله تابش آفتاب
مقاله روش کسینوس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرج زاده منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش تعیین جهت مناسب ساختمان در شهر قیر در رابطه با تابش آفتاب است. موقعیت جغرافیایی شهر مورد پژوهش سبب شده که در غالب ایام سال اقلیم گرم و خشک حاکم باشد. لذا در جهت گیری بنا، حفظ ساختمان از تابش آفتاب در مواقع گرم در اولویت نخست و استفاده حداکثری از تابش آفتاب در مواقع سرد در مرحله بعد قرار گرفت. جهت تحقق اهداف فوق ابتدا محاسبه مقدار انرژی خورشیدی تابیده شده بر سطوح قائم ساختمان بصورت نظری و واقعی با روش محاسباتی قانون کسینوس صورت پذیرفت. سپس با استفاده از جدول تقویم نیاز به سایه و آفتاب و نمودار محاسب دمای موثر، مواقع گرم و سرد سال مشخص و با استفاده از جداول حصول شده تعیین بهترین جهت مناسب ساختمان برای شهر مورد پژوهش محقق شد. جهت ۱۵۰+ تا ۱۶۵+ برای ساختمان های یک طرفه و جهت ۱۶۵+ و ۱۵ برای ساختمان های دو طرفه ایده ال ترین و جهت ۱۸۰ جهت پذیرفتنی انتخاب شد.