مقاله بهینه سازی تولید نفت در چاه های هوشمند با روش های طرح آزمایش سطح رویه پاسخ (RSM)و تاگوچی– تحلیل و آنالیز مقایسه ای این دو روش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۴۱۱ تا ۴۳۴ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی تولید نفت در چاه های هوشمند با روش های طرح آزمایش سطح رویه پاسخ (RSM)و تاگوچی– تحلیل و آنالیز مقایسه ای این دو روش
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شیرهای کنترلی هوشمند
مقاله چاه هوشمند
مقاله بهینه سازی
مقاله طرح آزمایش تاگوچی
مقاله روش سطح رویه پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن آبادی مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ندری پری مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: بهروز تورج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهینه سازی تولید از میادین هیدروکربوری از دغدغه های اصلی مدیریت مخازن نفت و گاز است. یکی از این تکنولوژی ها، تکنولوژی چاه هوشمند است که در دهه اخیر توسعه یافته است. از جمله چالش های مهم این تکنولوژی، تنظیم بهینه شیرهای کنترلی هوشمند است. در این مقاله بر مبنای نتایج حاصل از شبیه ساز مخزن (Petrel & Eclipse)، رفتار چاه هوشمند بررسی شده است، بدین منظور از روش های طرح آزمایش تاگوچی و سطح رویه پاسخ برای مدل سازی و تعیین ارتباط تنظیمات شیرهای کنترلی هوشمند با سطح تولید استفاده شده است. سپس از الگوریتم های بهینه سازی برنامه ریزی غیرخطی با هدف تعیین تنظیمات بهینه شیرهای کنترلی به منظور بیشینه کردن تولید نفت و کمینه کردن عوامل ناخواسته (آب و گاز) به کار گرفته شده است.