مقاله بهینه سازی تولید سورفکتین با استفاده از باکتری Bacillus subtilis NLIM 0110 درون راکتور زیستی لرزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شیمی و مهندسی شیمی ایران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۰ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی تولید سورفکتین با استفاده از باکتری Bacillus subtilis NLIM 0110 درون راکتور زیستی لرزان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوسورفکتانت
مقاله باسیلوس سابتیلیس
مقاله کشش سطحی
مقاله سورفکتین
مقاله بهینه سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: شاهمیرزایی فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش، تولید بیوسورفکتانت سورفکتین با استفاده از باکتری Bacillus subtilis NLIM 0110 مورد مطالعه قرار گرفت. این باکتری از خاک یک منطقه کشاورزی ایران جدا شده بود. شرایط بهینه برای تولید سورفکتین در مقیاس ارلن برابر ۲۵۰rpm و ۳۷oC به دست آمد. در این شرایط بهینه، بیشترین مقدار تولید زیست توده و سورفکتین در ارلن به ترتیب به ۴g/L و ۱٫۸g/L رسید. بازده سورفکتین روی بیومس Yp/x (g/g)، بازده سورفکتین روی ساکاروز Yp/s (g/g) و نرخ کل تولید سورفکتین Y (mg/l. h) به ترتیب ۰٫۴۵، ۰٫۱۸ و ۳۰ به دست آمد. نتیجه ها همچنین نشان داد برای این میکروارگانیسم، تولید سورفکتین وابسته به رشد باکتری است. سورفکتین تولید شده توانست فعالیت سطحی خوبی از خود نشان دهد به طوری که کشش سطحی از ۷۰mN/m به مقدار ۲۵mN/m رسید. بنابراین، بیوسورفکتانت تولیدی را می توان برای کاربردهای صنعتی پیشنهاد داد.