مقاله بهینه سازی تولید باسیتراسین توسط Bacillus licheniformis PTCC1721 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در زیست فناوری میکروارگانیسم های محیطی (علوم زیستی) از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی تولید باسیتراسین توسط Bacillus licheniformis PTCC1721
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باسیتراسین
مقاله B. licheniformis PTCC1721
مقاله بهینه سازی
مقاله HPLC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: فائزی قاسمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: میرپور میرساسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
باسیتراسین به عنوان یک پلی پپتید دارای خاصیت ضدمیکروبی توسط گونه های مختلف جنس Bacillus تولید می شود که امروزه نقش مهمی را در علوم پزشکی و دامپزشکی ایفا می کند. هدف از این پژوهش بهینه سازی ترکیبات غذایی محیط کشت و شرایط محیطی جهت بهبود تولید آنتی بیوتیک باسیتراسین توسط باکتری Bacillus licheniformis PTCC1721 با استفاده از روش یک فاکتور در زمان و روش تاگوچی می باشد. در این مطالعه اثرات منابع مختلف کربنی و نیتروژنی، شرایط محیطی از جمله اثرات pH های مختلف محیط کشت، درصد تلقیح جمعیت میکروبی در محیط و همچنین زمان انکوباسیون بر روی تولید باسیتراسین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که گلوکز به عنوان منبع کربن، ال-گلوتامیک اسید به همراه آب پپتونه به عنوان منبع نیتروژن با بررسی غلضت های مختلف آن ها در pH=7 و ۴۸ ساعت گرمخانه گذاری، افزایش میزان تولید باسیتراسین توسط B. licheniformis PTCC1721 را به همراه داشت. میزان تولید باسیتراسین که توسط دستگاه HPLC مورد سنجش قرار گرفت ۲۰۰٫۱۷۴ U/ml-1 بود که در طی بهینه سازی محیط کشت به روش تاگوچی میزان تولید آن به ۴۲۲٫۶۳۹ U/ml-1 افزایش یافت که این امر نشان دهنده تاثیر بهینه سازی محیط کشت و عوامل محیطی بر افزایش میزان تولید باسیتراسین می باشد.