مقاله بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در مدیریت تولید و عملیات از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بهینه سازی استوار سبد مالی با رویکرد CAPM
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهینه سازی استوار
مقاله انتخاب سبد مالی
مقاله مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای
مقاله سرمایه گذاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قره خانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: سجادی سیدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: صفری احرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مساله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم، بازده مربوط به هر یک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این رو در نظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هر یک از دارایی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مساله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مساله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.