سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا اسدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه فردوسی مشهد
مجتبی ماموریان – استادیار،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

نانوسیالها سوسپانسیون های پایداری ازنانوذرات جامد دریک سیال پایه می باشد که پتانسیل زیادی درافزایش انتقال حرارت ازخود نشان میدهد آنها میتواننددربسیاری از تجهیزات حرارتی ازجمله سیستم ترموسیفون ها به عنوان محیط انتقال حرارت مورد استفاده قراربگیرد یک ترموسیفون دوفازی بسته دستگاهی برای انتقال حرارت می باشد که شامل یک لوله دوسربسته تحت خلا استکه درون آن با مقدار معینی ازیک سیال عامل پرشده است دراین پژوهش پس از تهیه نانوسیالهای اکسید آلومینیوم /آب و اکسید مس/آب و اکسید سیلیسیم /آب درغلظت های مختلف حجمی نقش استفاده از آنها به عنوان محیط انتقال حرارت درداخل سیستم ترموسیفون دوفازی بسته بررسی شده است نتایج تجربی نشان میدهد که درصورت استفاده از نانوسیال به جای آب درسیستم ترموسیفون دوفازی بسته راندمان سیستم بطور قابل ملاحظه ای افزایش می یابد. بطوریکه درنسبت پرشدن ۵۰درصد استفاده ازنانوسیال های اکسید آلومینیوم /آب، اکسید مس/آب و یا اکسید سیلیسیم /آب به جای آب خالص بترتیب منجر به افزایش ۱۴/۷و۱۳/۴و۱۳/۲ درصدی درراندمان سیستم مورد استفاده می گردد.