سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

غلامرضا پزشکی –
رادنگین بیگلری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموز
امیر نعیمی –
فاطمه عباسی –

چکیده:

از زمان تاسیس اولین تعاونی در ۱۵۰ سال پیش، رشد بسیار زیادی در توسعه تعاونیها در سراسر دنیا بوجود آمده است. بر پایه آخرین آمار تقریبا ۸۰۰ میلیون نفر در دنیا عضو تعاونی هستند. تعاونیها مشارکت مردم روستایی را در فعالیتها سرعت میبخشند. حتی در کشورهای توسعه یافته هم تعاونیها نقش مهمی در وضعیت اقتصادی دارند. در آمریکا تعاونیهای تولید مسئول فراهم کردن یک سوم از نهادهها و اعتبارات مورد نیاز کشاورزان هستند ( ۱۴ ). در کشورهای کمتر توسعه یافته، برخلاف گزارشهای ارائه شده در مورد پیشرفتهای کشاورزی، تعداد زیادی از مردم هنوز در مناطق روستایی زندگی میکنند، که کشاورزی معیشتی حاکم است و مهاجرت از روستاها به شهرها در حال افزایش است و سیستم تولیدی در کشاورزی خیلی کم از تکنولوژی پیشرفته استفاده میکند ( ۱۵ ). در چنین موقعیتی رویکرد تعاونی تولید روستایی میتواند، نقش مهمی را در توسعه مناطق روستایی ایفا نماید. با تاسیس تعاونیهای تولید روستایی، کشاورزان راه جدیدی را به سمت به روز نمودن کشاورزی و استفاده از فناوری های نوین کشاورزی می- گشایند