سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی جنگل دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – عضو هیات علمی گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
احسان عبدی – عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
باریس مجنونیان – عضو هیات علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

خاکهای رس نرم به علت مقاومت پایین فاقد ظرفیت باربری کافی جهت عملیات ساختمانی می باشد و از خاکهای مساله دار محسوب می شود روشهای مختلفی جهت بهسازی آن ها پیشنهاد می گردد ازجمله استفاده از مواد افزودنی مانند سیمان و آهک دراین کار تحقیقاتی بهسازی یک خاک رسی با پلاستیسیته بالا با استفاده از افزودن یک مادهشیمیایی تحت عنوان نام تجاری CBR PLUS صورت گرفت آزمایشهای متنوع آزمایشگاهی روی نمونه های خاک رس اختلاط یافته با ۰/۰۵% از ماده مذکور انجام گردید نتایج نشان داد که مقاومت خاک اصلاح شده با این ماده شیمیایی افزایش مییابد و همچنین ظرفیت باربری آن افزوده می گردد.