سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام امامی میبدی – آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش گفتاردانشگاه یزد
حمیدرضا ابوطالبی –
وحید ابوطالبی – دانشگاه یزد

چکیده:

هدف از بهسازی گفتار، بهبود کیفیت و قابلیت فهم سیگنال های گفتاری است که به وسیل هی نویز (یا سایر عوامل تخریبی) آلوده شده اند. هدف از این مقاله، بهسازی گفتار در حوزه ی DCT (Discrete Cosine Transform) با استفاده از آستانه گذاری بر اساس ویژگی های سیگنال گفتار است. بدین منظور، ابتدا بر اساس نسبت انرژی باندهای فرکانسی بالا و پایین، بخش های واکدار و بی واک گفتار مشخص گردیده و سپس برای هر باند تبدیلDCT یک مقدار آستانه تعیین شده که این مقدار آستانه بر اساس واکدار یا بی واک بودنِ هر فریم، متغیر است. ارزیابی روش پیشنهادی نشان می دهد که در مقایسه با روش های قدیمی آستانه گذاری نرم در حوزه یDCT کیفیت سیگنال بهسازی شده، بهبود زیادی یافته است.