سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم قهرمانی – دانشجوی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری
غلامرضا قهرمانی – عضو هیئت علمی گروه عمران دانشگاه ملایر

چکیده:

بافتهای قدیمی شهرها بنا به دلاییل اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته و بدلیل آمیختگی نادرست با فرهنگ زندگی جدید علاوه براینکه به تدریج هویت خود را از دست میدهد و نسبت به میانگین بافت شهری کارایی آنها کاهش یافته و در حقیقت به یک بافت فرسوده و ناکارامد تبدیل می شود این فرایند مشکلات عدیده ای همچون عدم تمایل مردم به زندگیدراین بافتها و مشکلات اقتصادی و فرهنگی را به وجود خواهد آورد که در نهایت به بیهویتی بافت منجر خواهد شد. دراینمقاله به بررسی بافت فرسوده امام زاده یحیی واقع در بخش مرکزی شهرهمدان پرداخته و برای ارزیابی آن از تکنیک راهبردی SWOT استفاده شده است. با توجه به موقعیت کنونی بافت و قابلیت ها و همچنین عناصر هویتی موجوددرآن سعی شده است با ارایه بهترین شیوه مداخله و راهکارهای موثر و اجزایی شرایط موجود را بنابه خواسته ها و نیازهای مردم ارتقا بخشد و با ایجاد آشتی میان هویت تاریخی و اجتماعی بافت با ساختارها و کارکردهای جدید مورد نیاز از بی هویتی و آشفتگی بافت جلوگیری نماید.