سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی ابوسعیدی – مدرس دانشکده شهید چمران

چکیده:

از یک طرف قرار گرفتن ایران در یکی از ۳ ناحیه زلزله خیز جهان (کمربند هیما لیا-آلپ) و از طرف دیگر بهره برداری از ساختمانهای نا ایمن که طی ۳۰ سال اخیر در کشور ساخته شده اند، به عنوان جدی ترین مشکلات در مطا لعات خطر و آسیب پذیزی شهرهای کشورمان محسوب می شوند و باتوجه به بررسی زلزله های گذشته و شرایط ساختمانهای کشور، تعداد زیادی از ساختمانهای موجود احتمال خرابی خواهند داشت ومطالعات اسیب پذیری نیز این ادعا را تایید میکند و چون پیشگیری ازوقوع زلزله ناممکن است، بنابراین مباحث مقاوم سازی سازه های آسیب پذیر در زلزله و همچنین بهسازی سازه های آسیب دیده از زلزله، بسیار قابل اهمیت می باشند. همین مساله اهمیت انتخاب تکنیکها و روشهای مناسب به منظور بهبود رفتار زلزلهای و مقاوم سازی ساختمان ها را روشن می کند.لذا در این مقاله با بررسی رفتار لرزه ای ساختمان های بتنی در برابر زلزله، روشهای نوین مقاوم سازی و بهبود رفتار زلزه ای سازه ها ارائه میشود