سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سمیه محمودی – دانشکده علومریاضی، دانشگاه صنعتی شیراز
علیرضا فخارزاده جهرمی –

چکیده:

در این مقاله به معرفی شیوه ای برای تخصیص بودجه برای بهسازی محور شیراز- سعادت شهر با هدف افزایش ایمنی آن پرداخته می شود. ابتدا نوع بهسازی های ممکن در نقاط حادثه خیز محور شناسایی و برآورد هزینه می گردد. مدل ریاضی مسئله بهصورت یک مسئله برنامه ریزی صحیح آمیخته است و هدف آن انتخاب بهینه بهسازیها و بیشینه نمودن میزان کاهش تصادفات می باشد. نظر به بزرگی بعد، با استفاده از روش تجزیه بندر و داده های مرتبط با محور تردد در دو بخش و نتایج تخصیص بهینه ارائه می گردند.