سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد زمانی – دانشگاه شیراز ، دانشکده علوم، بخش علوم زمین
مرضیه خلیلی –

چکیده:

معرفی معیارعلمی برای تعیین بهترین پهنه بندی یا زون بندی تکتونیکی نقش مهمی را در مطالعات زمین ساختی و درک سیر تکامل تکتونیکی بازی می کند. در این مقاله روش آنالیزآماری خوشه بندی چند متغییره به منظور دسته بندی (زون بندی) داده ها و معیارآماری ویلکس به عنوان تعیین کننده بهینه ترین زون تکتونیکی از میان زون بندی های مختلف معرفی شده است. بدین منظور حجم انبوهی از داده های زمین شناسی، ژئوفیزیکی و لرزه ای ایران جمع آوری شده و با بهره گیری از روش خوشه بندی چند متغییره الگوهای مختلف تکتونیکی ایران تولید شد. سپس با بهره گیری ازمقادیر معیار پراکندگی، بهینه ترین نقشه تکتونیکی ایران را که شامل ۱۱ زون مجزاست به صورت اتوماتیک تولید و ارائه نمودیم که هر یک از زونهای این نقشه بوسیله پارامترهای مهم زمین شناسی و ژئوفیزیکی موثر مشخص معرفی شده اند.