سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسین قبادی – دکتری زمین شناسی مهندسی، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا، همدان
رضا بابازاده – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
یاسین عبدی – دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده:

خاکهای ریز دانه با خصوصیات خمیری بالا، مقاومت کم و تغییر شکل پذیری زیاد می توانند باعث ایجاد مشکلاتی برای سازه های مهندسی شوند، بنابر این بهسازی این خاکها و بهبود خصوصیات مهندسی آنها ضروری می باشد. در این مقاله بهسازی ویژگیهای ژئوتکنیکی خاکهای ریز دانه منطقه سد اکباتان همدان بااستفاده از آهک مورد مطالعه قرار گرفته است. پارامترهای مورد بررسی شامل خصوصیات خمیری خاک، مقاومت تراکمی تک محوری، رطوبت بهینه و وزن مخصوص خشک حداکثر می باشد که با افرودن آهک با درصدهای وزنی ۱%،۳%،۵%،۷% ،به خاک و زمانهای عمل آوری ۷،۱۵،۳۰،۴۵ روز مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از مطالعات بیانگر آن است که افزودن آهک به خاک، باعث بهبود ویژگیهای فیزیکی و مکانیکی آن شده و قابلیت کاربرد آن را در پروژه های مهندسی افزایش می دهد.