سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن ذوقی – استادیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
علیرضا خراشاهی – کارشناس ارشد راه و ترابری
حسن خاکسار – دانشجوی دکتری مهندسی و برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

قوسهای معابر یکی از قسمتهای راه است که پتانسیل وقوع حوادث در آنها نسبت به سایر بخشهای راه بیشتر می باشد تامین دید در قوسهای قائم و افقی نقش تعیین کننده ای در افزایش ایمنی راه دارد با توجه به محدودیتهای توپوگرافی تامینحداقل دید مورد نیاز یکی از مشکلات اصلی طراحان راه می باشد یکی دیگر از مسائل مهم در طراحی راه بهینه سازی حجم عملیات اجرایی معابر و راه ها با استفاده از طراحی مناسب قوسهای مسیر میب اشد که تاثیر زیادی در هزینه های اجرایی راه خواهد داشت بنابراین پژوهشگران و طراحان تلاش فراوانی در جهت ارائه مدلهای جدید برای قوسهای قائم داشته اند استفاده از منحنیهای اتصال در قوسهای قائم یکی از عوامل کاهنده انحنای قوسهاست که نقش مهمی در تامین مسافت دید رانندگان داشته است. استفاده ازمنحنی های اتصال در قوسهای قائم یکی از عوامل کاهنده انحنای قوسهاست که نقش مهمی در تامین مسافت دید رانندگان داشته است