سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس پدافند غیرعامل و سازه های مقاوم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

افشین مصلحی تبار – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تفرش
رضا باغبانی جم – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

بکارگیری پایه های حجیم و کم فولاد موجود در برخی آیین نامه های راه آهن در چند دهه اخیر امری متداول بوده است با توجه به عدم وجود مطالعات لرزه شناسی و فولاد گذاری نامناسب این پایه ها مقاومت قابل قبولی به نسبت حجم و توان باربری ثقلی خود در برابر بارهای جانبی نداشته اند در این سازه ها آغاز شکست کششی و ایجاد مفاصل پلاستیک بسیار زودتر از زمانی رخ میدهد که بتن دچار شکست فشاری خواهد شد و این امر موجب کاهش توان باربری جانبی این سازه ها ی عظیم می گردد پس تنیدگی چنین پایه هایی به کمک کابل یا سایر مصالح دارای توان کششی بالا با ایجاد میزان قابل قبولی تنش فشاری اولیه در پایه و بهکارگیری کابل در حین اعمال بار جانبی مانع از ایجاد ترک درناحیه کششی و نیز عملکرد مناسب تر پایه پس از آغاز ترک کششی می گرد که این امر موبج افزایش میزان باربری جانبی پایه تا ۳۰ درصد و نیز تغییر رفتارترد شکن پایه به نرم شکن می گردد.