سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرنام سعید – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

بهسازی لرزه ای به معنای اصلاح رفتار سازه باری تحمل بارهای ناشی از زلزله می باشد الگوی پیشنهادی در دستورالعمل ارزیابی لرزه ای بهسازی ایران استفاده از مفاهیم موجوددربحث طراحی براساس عملکرد است که روشی جدید در طراحی سازه ها بوده و عموما براساس سه اصل تغییر مکان انرژی و ظرفیت باربری تعریف می شود روش طراحی عملکردی به دو صورت تعیین سطوح عملکرد سازه ای و غیرسازه ای تقسیم می شود با این تعریف هنگامی که عملکرد مطلوب مورد نظر از یک سازه در برابر زلزله برآورده نگردد نیاز به ارایه طرح بهسازیمی باشد در ارایه یک طرح منساب بهسازی تشخیص نقاط ضعف سازه از اهمیت بالایی برخوردار است که گاه با انجام مطالعات کمی برروی سازه و گاه با ارزیابی کیفی وضعیت ساختمان موجود و یا مراجعه به جداول مختلف ارایه شده توسط آیین نامه ها امکان پذیر است. دراین خصوص یکی از روشهای بهسازی لرزه ای استفاده از پلیمرهای مسلح با الیاف FRP برای تعمیر و تقویت سازه هاست با استفاده از این مصالح در طرحهای بهسازی سازه های بتن می توان برای افزایش ظرفیت خمشی ظرفیت برشی شکل پذیری و مقاومت در برابر انفجار و ضربه استفاده نمود.