سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا فضلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی زلز له، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،ل
موسی مظلوم – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،لویزان، تهران

چکیده:

میانقابهای مصالح بنایی به دلایل معماری و همچنین سازه ای به صورت گسترده ای در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرند .بهبود عملکرد لرزه ای ساختمانها نیازمند ارزیابی دقیق نقش میانقابها در پاسخ سازه نسبت به بارگذاری وارده میباشد .قابهای بتن مسلح همراه با میانقاب مصالح بنایی یک سیستم سازه ای معمول در نقاط مختلفی از جهان می باشند .چنانچه میانقابها به صورت صحیح در بین قابها توزیع شوند و در طراحی به صورت معقول در نظر گرفته شوند، می توانند تأثیرمفیدی بر پاسخ لرزه ای سازه داشته باشند .در این تحقیق به بررسی اثر میانقاب مصالح بنایی بر پاسخ لرزه ای یک قاب بتنی با تحلیل پوش- اور پرداخته شده است. برای مدلسازی قاب و میانقاب بنایی از نرم افزارABAQUS استفاده گردید. با ارزیابی صحت مدلسازی، یک قاب بتنی با میانقاب آجری غیرمسلح مدلسازی شد تا اثر این میانقاب بر عملکرد لرزه ای ساختمان مورد بررسی قرار گیرد .سپس این ساختمان با پوشش بتنی تقویت شده و اثر تقویت بر عملکرد لرزه ای ساختمان مورد ارزیابی واقع شد،نتایج به دست آمده با یکدیگر مقایسه گردیده و ملاحظه گردید که تقویت با شاتکریت تاثیر خوبی بر مقاومت و سختی سازه دارد