سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا عبداله زاده – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
هادی فقیه ملکی – دانشجوی موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

نظر به آنکه بخش قابل توجهی از سازه های موجود که بر اساس استاندار ۲۸۰۰ ویرایش اول طرح شده اند قادر به پاسخگویی عملکرد مورد انتظار تحت اثر زلزله های شدید نیستند، لذا در این تحقیق اقدام به بررسی یکی از روشهای بهسازی لرزه ای سازه فولادی قاب خمشی متوسط (در دو جهت) با مهاربندها شده است.در این تحقیق سه مدل سازه فولادی قاب خمشی متوسط (در دو جهت) در تعداد طبقات ۸، ۳ ۱۲ وفق آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش اول طرح شده و براساس آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش سوممورد بازنگری قرار گرفته است و ملاحظه گردید که این سازه ها عملکرد لرزه ای لازم را ندارند. سپس بهسازی لرزه ای آنها به دو روش : ۱- با استفاده از مهاربند هایرایجTBB)با استفاده از مهاربند های کمانش تابBRB) صورت گرفته و با انجام تحلیل غیر خطی ضریب رفتار سازه های بهسازی شده مورد ارزیابی قرار گرفت.