سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی ساخت و ساز شهری در مجاورت گسلهای فعال

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مهدی فایدئی – کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
بهمن فرهمندآذر – استادیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز
محمدعلی لطف الهی یقین – دانشیار دانشکده عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

مقاومت و شکل پذیری ستونها در ظرفیت لرزه ای یک سازه موثر است لذا در بحث بهسازی دارای اهمیت ویژه ای هستند دراین تحقیق با توجه به مزایایی نظیر : کاهش مصالح مصرفی، سرعت انجام کار و نیز سادگی کار روش بهسازی لرزه ای با استفاده از نبشی که با تسمه های افقی به هم بسته شده اند بررسی گردیده است برای مقایسه عملکرد قابل بتنی قبل و بعد از بهسازی با سیستم فوق از نرم افزار abaqus و تحلیل استاتیکی غیرخطی استفاده شده است ستونهای قاب دو دهانه دو طبقه با استفاده از نبشی های سایز ۶و۸و۱۰ و تسمه های افقی با فواصل و ضخامتهای مختلف بهسازی گردیده است نتایج تحلیل غیرخطی استاتیکی قاب نشان میدهد که ظرفیت قاب بهسازی شده حدود ۴۰% افزایش می یابد.