سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا اولادی قادیکلایی – کارشناسی ارشد مهندسی سازه
محمود حسینی – دانشیار پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی

چکیده:

ساختمان های مصالح بنایی از آسیب پذیرترین ساختمان ها درهنگام زلزله به شمار می روند برخی از این ساختخمان ها بنابرمسائل موقعیتی اجرایی و تاریخی ترجیحی داده م یشود بصورتی مقاوم سازی شوند که دربهره برداری روزمره و معماری داخلی آنها اختلالی ایجاد نگردد یکی از روشهایی که دستیابی به این اهداف را امکان پذیر می کند مقاوم سازی بوسیله قابهای پیرامونی می باشد براین اساس دراین پژوهش دو ساختمان آجری دورباز ۱و۲ طبقه موجود درکشور انتخاب گردید و براساس استاندارد ۲۸۰۰ ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود مورد ارزیابی کیفی و کمی قرارگرفت