سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

دورنا علی حسین زاده ثانی – کارشناس ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر،اهر،ایران

چکیده:

بررسی های انجام شده در رابطه شکست سازه های بتنی در زلزله نشان می دهد که نزدیک به نود درصد سازه ها در اتصالات دچار شکست شده اند. هنگام وقوع زمین لرزه اتصال تیر به ستون در سازه های قاب خمشی بتن مسلح دچار تنش های زیادی می شوند. بر اثر این تنش ها اکثرا گره اتصال دچار آسیب شده و حتی بعضا گسیخته می شود. جهت اطمینان از رفتار صحیح اتصال در آیین نامه ها، یکی از پارامترهای طراحی اتصالات بتن آرمه در قابهای خمشی ویژه، ظرفیت برشی اتصال می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی اثرات تقویت اتصال با کامپوزیتهای FRP بر ظرفیتبرشی اتصال و مقاومت و شکل پذیری قاب به صورت توام پرداخته شده است. بدین منظور یک قاب خمشی ویژه دو بعدی که ضابطه ظرفیت برشی اتصال در آن برآورده نمی شود، طراحی و با استفاده از چهار طرح مختلف تقویت گردیده است. قابهای مورد مطالعه با نرم افزار OpenSeesNavigator مدلسازی و با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی آنالیز گردیدند. نتایج نشان می دهد که تقویت اتصالات ظرفیت برشی اتصال را تا ۵۵ ٪ و مقاومت و شکل پذیری سازه را به ترتیب تا ۰۳ ٪ و ۰۳ ٪ افزایش می دهد. در نهایت با در نظر گرفتن اثر موضعی و کلی تقویت اتصالات بر رفتار سازه طرح بهینه)تقویت u شکل(پیشنهاد می گردد.