سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت حسنی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
نعیمه رفیعی انزاب –
مهدی شاداب فر –

چکیده:

ایران دارای ساختگاهی با پتانسیل لرزه خیزی بالا می باشد و بطور تقریبی هر۱۰ سال یکبار زلزله بزرگی دران رخ داده و باعث ایجاد خسارت زیادی می شود این خسارت و تلفات عمدتا ناشی از کاستی و ضعف درسه عامل براورد مشخصات زلزله بیشینه وارد برسازه درطول عمر مفید آن ونحوه محاسبه و طراحی سازه درمقابل زلزله براورد شده و کیفیت اجرا و نگهداری سازه درطول عمر مفید سازه می باشد بعد از زلزله سال ۸۲ بم دولت درراستای کاهش تلفات اقدام به بهسازی مدارس کرد طبق آخرین بررسی های صورت گرفته درحال حاضر از ۱۱۰ هزار مدرسه موجود ۲۸ هزار مدرسه درمقابل زلزله آسیب پذیرند دراین مقاله با استفاده از روش استاتیکی غیرخطی Push Over و براورد ظرفیت اتلاف انرژی به بررسی کارایی روشهای مورد استفاده دربهسازی مدارس پرداخته شده است.