سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما مسلمی – مربی دانشگاه آزاد گرمی
محمدعلی لطف الهی یقین – استاددانشگاه تبریز
مسعود قادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گرمی
حمید ستوده – کارشناس ارشد عمران

چکیده:

نگاهی به خسارت های ناشی از زلزله نشان میدهد که درصد بالایی از ساختمان های بتن مسلح مقاومت کافی و قابل قبولی دربرابر زلزله ندارند از این رو درسالهای اخیر بهسازی ساختمانهای موجود مورد توجه بسیاری از محققین قرارگرفته و روشهای مختلفی برای این منظور ارایه شده است دراین میان استفاده از سیستم fRP الیاف تقویت شده پلیمری به دلیل نسبت زیادمقاومت به وزن مقاومت زیاد آن دربرابر خوردگی سرعت و سهولت دراجرا و عدم تغییر درمعماری سازه از اهمیت ویژه ای برخوردار است لذا دراین مقاله به بررسی بهسازی ستونها در ساختمان های بتن مسلح پرداخته می شود از مهمترین نتایج بهسازی با استفاده از FRP بهبود رفتار تنش کرنش عضو محصور شده می باشد.