سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا مطلب زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد (عمران – زلزله)، دانشگاه تبریز
دکتر حسین غفارزاده – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه تبریز

چکیده:

در سراسر دنیا طی میلیون ها سال زلزله باعث ویرانی و کشتار بی رحمانه می شود و توجه روز افزون به مقاومت ساختمان ها در برابر زلزله، مطالعات گسترده و کامل تر شدن آئین نامه ها از این حقیقت سرچشمه می گیرد. ایران نیز با قرار گرفتن بر روی مسیر کمربند زلزله آلپ هیمالیا، یکی از مناطق لرزه خیز جهان می باشد و از این رو طراحی و اجرای ساختمان های مقاوم در برابر زلزله اهمیت فوق العاده ای به خود گرفته است. عدم تطابق کافی بسیاری از ساختمان های موجود با آئین نامه ها و مقاومت ناکافی لرزه ای، دستورالعمل های موجود، بهسازی و مقاوم سازی را پیشنهاد داده است. اکثریت ساختمان های موجود در کشور را ساختمان های بنایی غیر مسلح تشکیل داده است؛ از این لحاظ بهسازی یکی از ساختمان های بنایی موجود، بررسی شده است. در گزارش حاضر سه گزینه پیشنهادی برای بهسازی، بر اسسا دستورالعمل بهسازی لرزه ای بررسی گردیده است.