سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران با رویکرد توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شورش احمدی خطیر – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران – سازه دانشگاه علوم و تحقیقات اراک

چکیده:

در سالهای اخیر تلاشهای جدی به منظور توسعه مفهوم اتلاف انرژی به عنوان یک تکنولوژی کاربردی جهت مقابله بازلزله صورت گرفته است دراین مقاله سعی شده به انواع میراگرها پرداخته وپس ازپرداختن به آنها به نقش کلیدی میراگرTADAS وعملکردآن درساختمانها پرداخت. ازآنجائیکه درسالهای اخیرزلزله های مخربی رخ داده که باعث تخریب ساختمان ها شده برای جلوگیری ازاین فرایند باید دررفتارلرزه ای وچکونگی مقاوم سازی ساختمان ها و بهسازی سازه ها مطالعه عمیقی انجام داد یکی ازاین پیش بردها استفاده از میراگرTADAS که از نوع میراگرفلزیست می باشدازانجاییکه میراگرهای فلزی در سالهای اخیر به عنوان یک تکنولوژی کاربردی جهت مقابله با زلزله مورد استفاده قرارگرفته و طریقه نصب وحمل دقیق آن درسازه نقش بسزایی دارد وهمچنین باید به فعال کردن آن نیزتوجه کرد وازآنجائیکه تحلیل وطراحی براساس مقاومت دربرابر بارهای جانبی دارای اهمیت زیادی می باشد دراین راستا باید درطراحی به انرژی ورودی به سازه وبهسازی این انرژی توجه کرد. استفاده ازاین سیستم باعث تمرکزاتلاف انرژی شدهواین انرژی کاهش می یابد که درمقابل زلزله های مختلف باید به تحلیل وبررسی دینامیکی غ یرخطی آن بپردازیم و ازآنجائیکه دراثرنصب میراگرها پارامترهایی نظیرجابجایی نسبی ومطلق طبقات- شاخص آسیب طبقات وکل سازه وتشکیل مفاصل پلاستیک بصورت قابل ملاحظه ای کاهش می یابد، استهلاک انرژی هیسترتیک اعضای سازه کاهش چشمگیری یافته که باید این نیروها را درمیراگرهامتمرکز کنیم، دراین مقاله سعی شده است با میراگرTADAS این کاررا عملی کرده ودرمی یابیم میراگرTADAS باعث مقاوم شدن سازه می شودو با استفاده از این میراگرها می توان اتلاف انرژی را در آنها متمرکز نموده و سهم سایر اعضای سازه ای از اتلاف انرژی را به حداقل برسانیم