سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر عسگری مارنانی – عضو هیئت علمی – گروه عمران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
مرضیه سرتیپی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده:

دیوار برشی فوبادی در چند دهه اخیر به عنوان یکی از سیستم های برتر مقاوم در برابر جانبی مورد توجه خاص قرار گرفته است. در نوع کلاسیک، ورق فولادی نازک به المان های مرزی قاب متصل می شود که این امر موجب افزایش سطح مقطع ستون ها و د رنتیجه، افزایش نیروهای لرزه ای می شود. ایده جداسازی ورق از ستون ها جهت رفع این مشکل، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله رفتار دیوارهای برشی فولادی جداشده از ستون ها مورد بررسی قرار گرفته، به طوری که با استفاده از برنامه اجزای محدود ABAQUS ، نمونه هایی از این سیستم، با ضخامت و نسبت ابعاد مختلف ورق و با استفاده از مقاطع تقویت لبه ای مختلف مانند تسمه، قوطی، سپری، نبشی و ناودانی ( در حالات مختلف اتصال به ورق)، مورد بررسی و بهینه سازی قرار داده شده است. نتایج حاصل از تحلیل پوش اور به صورت منحنی های پاسخ بار-تغییر مکان نشان می دهد که ورق تقویت شده با مقطع قوطی، دارای بالاترین سطح عملکرد می باشد. همچنین، این نوع از دیوار برشی فولادی با ۷۵% صرفه جویی در ورق فولادی، قادر به تامین ۶۲% ظرفیت برشی نهایی دیوار برشی کلاسیک بوده و با امکان ایجاد بازشوهای بزرگ اطراف ورق، ملاحظات معماری و اقتصادی را نیز تامین می نماید.