سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پوریا نامدارالیگودرزی – دانشجوی وارشناسی ارشذ سازه های آبی – دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – استادیار – گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
جمال عبدالهی – مربی – گروه آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

چکیده:

درمهندسی ژئوتکنیک موضوع بهسازی خاکهای رسی جهت افزایش مقاومت، پایداری و ظرفیت باربری از اهمیت ویژه ای برخوردار است در این کار تحقیقاتی بهسازی یک نمونه خاک رسی از دو روش مکانیکی و شیمیایی مطالعه گردید. بهسازی نمونه های آزمایشگاهی در روش مکانیکی از طریق اختلاط خاک با درصدهای متنوع فیبر مصنوعی و در روش شیمیایی نیز اختلاط خاک با درصدهای مختلف سیمان مورد بررسی قرارگرفت نتایج آزمایشات نشان داد که اختلاط به هر دو روش موجب افزایش مقاومت خاک می شود لیکن افزایش مقاومت نمونه ها درروش شیمیایی از درصد بالاتری نسبت به روش مکانیکی برخوردا ر بوده و همچنین تابع زمان می باشد.