سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوریا نامدار الیگودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی،دانشگاه تهران
علی رئیسی استبرق – استادیار،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،دانشگاه تهران
جمال عبداللهی – مربی،گروه مهندسی آبیاری و آبادانی،دانشگاه تهران
مهرداد مقدس – دانشجوی دکتری سازه های آبی،دانشگاه تهران

چکیده:

بهسازی خاک عبارتست از مخلوط نمودن خاک با موادی دیگر به گونه ای که دراثر این اختلاط خصوصیات مکانیکی آن مانند مقاومت برشی ظرفیت باربری تورم نفوذپذیری و … اصلاح شود دراین تحقیق به منظور بهسازی خاک رسی از اختلاط سیمان و الیاف مصنوعی با خاک استفاده شد برای بررسی خواص مکانیکی نمونه های ساخته شده آزمایش مقاومت تک محوری برروی نمونه های خاک طبیعی و خاک محتوی ۸ درصد سیمان و نمونه های خاک سیمان محتوی درصدهای گوناگون الیاف ۱/۲۵ ۱ ۰/۷۵ ۰/۵) و درمان های عمل آوری ۳و۷و۱۴و۲۸ روزه صورت پذیرفت نتایج نشان داد که افزودن سیمان و الیاف به خاک موجب افزایش مقاومت آن می گردد و این افزایش مقاومت تحت تاثیر زمان عمل آوری و درصد الیاف می باشد.