سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمد خاتمی – کارشناس ارشد سازه مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهدیشهر سمنان
سیدمهدی زهرایی – دانشیار قطب علمی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها دانشگاه تهران
علیرضا مرتضایی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

امروزه مقاوم سازی ساختمان ها به علت شرایط خاص و خطرپذیری لرزه ای کشور از اولویت های مهم طراحی و اجرا می باشد سازه های بتن مسلح به علت شرایط خاص فیزیکی و عدم توانایی در تغییرات آرماتورها و یا ابعاد بتن نیاز به تقویت خارجی با مواد و یا مصالح دیگر دارد تیرهای طره در ساختمان های بتن مسلح با توجه به بارگذاری خاص و تاکید آیین نامه بربارگذاری مولفه عمودی زلزله از اهمیت زیادی برای تقویت برخوردارند محل اتصال کنسول با ستون که در حقیقت تکیه گاه آن می باشد دارای بیشترین قابلیت برای ترک خوردگی و تشکیل مفصل پلاستیک است به این دلیل و به سبب کنترل تغییر مکان تیرطره نیاز به تقویت این المان سازه ای محسوس می باشد برای تقویت این عضو می توان از الیاف های کربنی دستک و یا ورقهای فلزی استفاده کرد.