سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل معصومی – مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
مریم مرادی –
امیررضا مدرس نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران

چکیده:

یک روش جدید برای استفاده از روشهای بیوشیمیایی جهت بهبود ویژگیهای مهندسی خاک های ماسه ای زیربستر مقاومت انعطاف پذیری نفوذپذیری به تازگی پدیدار گشته که تحقیقات بین رشته ای میکروبیولوژی عمران و بیوشیمی را به هم پیوند میدهد این رشته جدید پتانسیل ان را دارد که به وسیله فرایندهای ابتکاری روشهای موجود در تثبیت و بهسازی خاک را ارتقا دهد دراین روش سعی بران است با فعال کردن باکتریهای موجود در خاک و ایجاد واکنشهای بیوشیمیایی ویژگیهای مهندسی خاک افزایش یابد دراین مقاله با مروری اجمالی براین روش نوظهور نقش رشته های مختلف درآن و مولفه ها و واکنشهای حاصل دراین روش مورد بررسی قرارگرفته اند.