سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن احمدی – استادیار شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس
مصطفی شمشادزاده –
فضل اله پژواک –

چکیده:

بافتهای کهن فرسوده هسته و کانون اولیه شکل گیری شهرها و قلب تپنده آن ها می باشند و به دلیل ارزش ها و ویژگیهای منحصر به فردشان تکرار ناشدنی است لذا در حکم سرمایه های ملی امروز ما و نسلهای فردای آینده می باشند این بافت ها در برابر مخاطرات طبیعی زلزله سیل و … کاملا اسیب پذیری بوده و بهسازی آن ها نه تنها امری ضروری است بلکه از اهمیت وافری برخوردار می باشد و به توسعه پایدار شهری می انجامد هدف ازاین پژوهش بررسی نقش بهسازی بافت فرسوده در توسعه پایدار شهری می باشد روش تحقیق در این پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی و تحلیلی است نتایج این تحقیق نشان میدهد که بهسازی بافتهای فرسوده تنها راهی است که با آن می توان به توسعه پایدار شهری رسید.