سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ایمان الیاسیان – کارشناس ارشد سازه
حسین میسمی – دکتری عمران

چکیده:

از گذشت ههای دور تاکنون ایرانیان در استحصال آ بهای زیرزمینی و روزمینی تخصص ویژ های داشت هاند و قنات را م یتوان شاهکار مهندسی منابع آب ایرانیان دانست. در نقاط مختلف ایران با توجه به شرایط مکانی نیازمند تدبیری ویژه جهت استحصال آب این گوهر خداوندی داریم و در کویر مرکزی و منطقه اصفهان این تنوع مشاهده م یشود. این مقاله حاصل پروژه تحقیقاتی است که جهت تأمین آب شرب مناسب روستای موته و شهرک مجاور معدن موته صورت گرفته است. در منطقه با توجه به شرایط ویژه آن پس از بررس یهای متعدد پیشنهاد سد زیرزمینی در محل چشمه موته مورد تصویب و مورد طراحی واجرا قرار گرفت.