سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم واشقانی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه سمنان
مسعود امامی – استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد – پردیس دانشکده های فنی – دانشگاه
مریم حاتمی قلعه جوق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد – پردیس دانشکده های فنی – د
فرحناز هفت لنگ – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی و مواد – دانشگاه سمنان

چکیده:

در این تحقیق بهسازی آلیاژ ریختگی آلومینیومA 319حاویFe1%توسط عناصر لیتیم و بریلیم بررسی شد. با حضور آهن وتشکیل فازهای بین فلزی به صورت فاز بتا خواص این آلیاژ تحت تاثیر قرار می گیرد. افزودن بریلیم و لیتیم طول فاز بتا را کاهش میدهد. علاوه بر این بریلیم ترکیبات آهن را از فاز بتا به ترکیبات فاز حروف چینی α-Al8Fe2Si تغییر می دهد.در این تحقیق درصد های بهینه افزودن لیتیم و بریلیم مشخص گردید.