سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – گروه تخصصی منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
الهام رنجبرضرابی – مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

چکیده:

نقش طبیعت و منابع طبیعی در حیات اقتصادی و اجتماعی انسان ها و اهمیت ویژه آن در رابطه با کشاورزی و محیط زیست امری غیرقابل انکار است مساله ای که کشور های جهان با آن مواجه هستند تامین امنیت غذایی برا یجمعیت در حال افزایش می باشد با مطرح شدن دیدگاههای توجه به محیط زیست و لزوم در پیش گرفتن سیاست ها و رویه های اصلاحی در زمینه حفاظت محیط زیست در بخش کشاورزی صحبت از نوع جدیدی از کشاورز با عنوان کشاورزی جایگزین و کشاورز پایدار و کم نهاده است درانی نوع کشاورزی سیستمهای پایدار را جایگزین کشاورزی تخریب کننده منابع و محیط زیست می گردد برای دستیابی به این مهم کشورهای جهان از شیوه های مختلفی استفاده می کنند در کل پایداری کلمه ای است که امروزه بطور گسترده در کلیه محافل به منظور توصیف جهانی کهدرآن نظامهای انسانی و طبیعی تواما بتوانند تا آینده دور ادامه حیات دهند به کارگرفته می شود.