سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانی ایرج – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران- سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان
مهدی اژدری مقدم – عضو هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان- زاهدان
محمد مویدیان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

جایگزین نمودن سازه های جدید به جای ساختمان های فرسوده در سطح کشور و لزوم بهره گیری از فناوری های نوین در جهت افزایش ایمنی ، سرعت و دقت ، مبتنی بر کاهش هزینه های مالی و اثرات زیست محیطی علاوه بر روش های سنتی استفاده از روش تخریب کنترل شده سازه ها با مواد منفجره را اجتناب ناپذیر نموده است. هنر مهندسی تخریب ، تعامل علم و تجربه در تبدیل انرژی پتانسیل نهفته در ساختمان ها به انرژی جنبشی برگرفته از بارهای ثقلی سازه با حذف اعضای کلیدی از پیش تعیین شده ، هدایت و کنترل خرابی پیش رونده می باشد. در این تحقیق با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی پوش عمودیPush-Down Analysis به بیان سطوح عملکرد سازه تحت شرایط حذف ستون و با تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی بر روی ساختمان های فولادی قاب خمشی طراحی شده بر اساس آئین نامه ۲۸۰۰ ایران و مبحث دهم مقررات ملی ساختمان با بکارگیری تکنیک ایجاد خرابی های پیش رونده توسط حذف دینامیکی ستون ها در موقعیت های متفاوت و تأثیر آن در پتانسیل ایجاد خرابی های پیش رونده ودر نتیجه تخریب سازه ها پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که در تخریب کنترل شده سازه های مذکور ترتیب حذف ستون های مرکزی و داخلی با کمترین پتانسیل و سپس ستون های پیرامونی و گوشه با بیشترین پتانسیل خرابی پیش رونده تحت زمان بندی دقیق در تعیین سناریوی حذف ستون ها و تخریب سازه نقش تعیین کننده ای دارند