سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیف الله سعدالدین – دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان
محمد همت اسفه – دانشجوی دکترا،دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان
سید هادی رستمیان – دانشکده مهندسی مکانیک،دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین نوشتار به بررسی مشخصه های جریان و انتقال حرارت درجابجایی ترکیبی درون محفظه شیب دار مربعی با دو مانع داغ همراه با ورود وخروج نانوسیال آب – اکسید آلومینیوم پرداخته شدهاست شبیه سازی عددی و حل معادلات حاکم برمبنای روش حجم محدود و با استفاده ازالگوریتم سیمپل صورت گرفته است کلیه دیواره ها آدیاباتیک فرض شدها ند درحالیکه انتقال حرارت درمحفظه بین دو مانع چهارضلعی با دمای ثابت بالا و سیال ورودی با دمای پایین صورت میگیرد حل عددی برای کسرهای حجمی مختلف بین صفرتا ۶درصد زاویه شیب محفظه بین صفرتا ۹۰ درجه عدد ریچاردسون بین ۰٫۱تا۱۰ و نسبت منظر بین ۰٫۵تا۱ انجام گرفته و نتایج بصورت گزینش شده درقالب کانتورهای دما و جریان و نمودارهای ناسلت ارایه شدها ست. نتایج این تحقیق نشانمیدهد انتقال حرارت نانوسیال درمحلظه بسیار بیشتر از سیال پایه می باشد و افزایش کسرحجمی درنانوسیال نیز باعث افزایش انتقال انرژی درمحدوده پارامترهای مورد مطالعه می باشد.