سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حدیث رضازاده فرخ – کارشناس ارشد، دانشکده مدیریت محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات خوزستان
عبدالرضا کرباسی –
محمدصادق سخاوت جو –
پرستو مهدیان –

چکیده:

در این پژوهش،مکانیسم توسعه پاک از طریق به کارگیری نرم افزار فنی، اقتصادی و زیست محیطی پروفرم جهت صنعت لبنی شیر پگاه در کشور ایران تعریف گردیده است. در ابتدا صنعت شیر پگاه شوش از نظر خطوط تولید مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت ۲ دستگاه دیگ بخار جهت افزایش راندمان از طریق مکانیسم توسعه پاک انتخاب گردید. ارزیابی و بررسی آثار محیطی و مالی پروژه های افزایش کارایی صنعت شیر پگاه شوش از طریق نرم افزار پروفرم صورت پذیرفت. با توجه به اطلاعات موجود و داده های لازم میزان کربن، میزان سود، برگشت سرمایه و تحلیل مالی پروژه مکانیسم توسعه پاک در صنعت مذکور به صورت گرافیکی تهیه و مورد تجزیه و تحلیل نهایی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اثر تعویض دیگ های بخار قدیمی با دیگ های با بازده بالا در مدت ۱۲ سال معادل۱۰۷۶۴۴۷ تن دی اکسید کربن در صنعت شیر پگاه شوش قابل حذف می باشد.