سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سعید حسامی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
محمدجواد طاهری امیری – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
حسام آذری جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی طبری بابل

چکیده:

کاستن از هزینه و زمان در پروژه های عمرانی بدون کاستن از کیفیت از مسائلی است که ذهن اکثر پیمانکاران را به خود مشغول کرده است با توجه به اینکه هزینه های تونل سازی بسیار بالا می باشد کنترل هزینه و زمان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است بنابراین لزوم وجود یک روش مدیریتی برای کنترل هزینه و زمان ضروری به نظر می رسد یکی از روشهایی که می توان با توجه به ان به این نتیجه دست پیدا کرد مهندسی ارزش می باشد دراین مقاله با بررسی تونل انحرافی سد هراز کاربرد اینروش تونل سازی مورد بررسی قرارگرفت و تاثیر این روش در کاهش زمان و هزینه ارزیابی گردید. نتایج حاصله نشان میدهد که با استفاده از مهندسی ارزش بطور قابل ملاحظه ای هزینه و زمان پروژه را کاهش داده این نشان میدهد که با استفاده از یک سیستم درست و برنامه ریزی شده برای مهندسی ارزش در طول اجرا و در مسائل پیش رو می توان به میزان زیادی برهزینه و زمان پروژه ها تاثیر گذاشت بطوریکه میت وان سود زیادی را از این طریق نصیب ذینفعان پروژه کرد.