سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهریار خالدی – عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
مهدی فیض اله پور – دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی،دانشگاه تبریز

چکیده:

تخمین صحیح حجم رسوبات حمل شده توسط رودخانه نقش مهمی در پروژه های ابخیز داری ایفا می کند منحنی درجه بندی حجم رسوبات با وجود استفاده های فراوانی به نتایج کاملا درستی دست نمی یابد بنابراین در این مقاله روش تطبیقی مدل فازی عصبی برای تخمین رسوبات حمل شده توسط رودخانه پیشنهاد شده است دراین مطالعات تکنیک فازی و عصبی با سه نوع متفاوت از شبکه های عصبی مصنوعی ANN که شامل شبکه عصبی رگرسیونی GRNN شبکه عصبی شعاعی RBNN و پرسپترون چند لایه MLP به همراه ۲ منحنی رتبه بندی رسوبات SRC هستند مقایسه شده است نتایج مقایسات نشان می دهد که دراین مطالعه مدل فازی عصبی بهتر از دیگر مدلها قابلیت تخمین رسوبات حمل شده را دارا می باشد.