سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد مرادی – مدرس دانشگاه آزاد بین المللی جلفا

چکیده:

یکی از مسائل اساسی درزمینه مخازن بهره برداری مناسب از آنهاست به گونه ای که تمام نیازهای مورد انتظار طراحان براورد گردد درمقاله حاضر از یک رویکرد ترکیبی برای بهره برداری از مخزن سدجیرفت دراستان کرمان بهره گرفته شده است به این ترتیب که ابتدا مقادیر بهینه آب رها شده درهر دوره بهره برداری دراینجا یک ماه به کمک برنامه ریزی پویای قطعی به دست آمده است سپس به کمک ANFIS و رگرسیون خطی مدلهای مختلف بهره برداری از سد ساخته شده است برای ساخت مدلهای ANFIS از دو روش پارتیشن بندی شبکه و خوشه بندی تفریقی بهره گرفته شده است درنهایت دو مدلفازی و یک مدل رگرسیونی دریک دوره شبیه سازی ۴۶ ساله مورد ارزیابی قرارگرفته اند نتایج حاکی از آن است که مدل ساخته شده براساس روش خوشه بندی تفریقی عملکرد بهتری نسبت به دو مدل دیگر داشته است.