سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

رامین بیات – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
فرهاد صفایی قهنویه –

چکیده:

قاعده و نظمی است ITS که دسته ای از راه حلهای غیرمرسوم درگذشته را برای بهبود ایمنی و روانی جریان ترافیک و رفع نیازهای حمل و نقل زمینی با استفاده از فناوریهای جدید درزمینه های پردازش اطلاعات ارتباطات کنترل و الکترونیک درسراسر جهان دراختیارکاربران قرارمیدهد به عبارت دیگر ITS سیستمهای حمل و نقلی هستند که با به کاربردن اطلاعات ارتباطات و تکنولوژی های کنترلی درجهت بهبود و اصلاح شبکه حمل و نقل عمل می کنند ابزار ITS برپایه سه عامل اطلاعات ارتباطات و هماهنگ سازی استوار میب اشد که کاربران و مسافران رادرجهت اتخاذ تصمیم بهتر و مناسب تر یاری می نماید.