سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسن بودلایی – دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
علیرضا کوشکی جهرمی – دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی
مسعود اکبری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه تلاش سازمانهای پیشرو بمنظور مقابله با بحرانها جهت حفظ حیاتشان از یک سو، ظهور جامعه فرا صنعتی با حرکت از اقتصاد تولیدی به اقتصاد خدماتی با محوریت دانش به عنوان منبع نوآوری از سوی دیگر، همچنین ایفا ء نقش سازنده و فزاینده ساختارهای محوری نظیر دانشگاهها، سازمانهای تحقیقاتی، مراکز رشد و توسع ه در سازمانها موید ضرورت پرداختن به پدیده آینده نگری است. نویسندگان در این مقاله با تشریح کامل ابزار سناریونویسی هنجار ی یا انتظاری که یکی از متدولوژیهای آینده نگاری است نسبت به معرفی و تبیین مدل مدیریت دانش راهبردی نوآو ر بعنوا ن اکسیری برای حفظ حیات شرکتهای فعال در صنعت بیمه اهتمام نموده اند.