سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمدرضا دهشیری – متخصص علوم سیاسی،
محمود عباسی – رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی، نایب رییس انجمن بین المللی اخل
ابوالفضل اصغری – کارشناس ارشد حقوق بین الملل

چکیده:

تبعیض میان حقوق بشر و حقوق دیگر موجودات چون حیوانات و حقوق محیط زیست در دهه های اخیر با بهره گیری از نگاه تجربه گرای غرب و در عین حال تعامل با سنن و فرهنگ های رقیب -که ارزش و احترامی ذاتی برای سایر موجودات قائلبوده اند- در حال کم رنگ شدن است؛ اما پیداست که در این فاصله محیط زیست و در تحلیل نهایی انسان خسارت های غیرقابل جبرانی را از این کم توجهی متحملشده اند. این همه در شرایطی است که در حقوق بین الملل و برخی فرهنگ ها تنها و حقوق او مورد توجه و تأکید نبوده و برای جهان پیرامون و در واقع « انسان » شرکای انسان در این جهان نیز ارزش و حقوقی ذاتی قائل بوده اند؛ دیدگاهی که اگربا درکی متقابل از سوی غرب به عنوان خاستگاه اصلی حقوق بین الملل مدرن مورد توجه قرار می گرفت، دست کم برخی مشکلات زیست محیطی امروز را شاهدنبودیم.در این نوشتار جهانی سازی اخلاق زیستی،اهمیت و ضرورت مفاهمه و تعامل مؤثر میان فرهنگ های مختلف در عرصه ی حقوق بین الملل و بهره گیری از رهیافت های آن درحوزه ی اخلاق زیستی مورد تأکید نگارندگان است.